VIZSGÁZTATÁS

map

BEJELENTKEZÉS: 06 20 342 0099  |  1177 Budapest Budafoki Út 70.

Cégünk vállalja személygépkocsijának, kistehergépjárművének teljes körű átvizsgálását, műszaki vizsgára való felkészítését. Forgalomból kivont személygépjárművek, vagy hatóságilag bevont forgalmi engedélyek teljes körű ügyintézése mellett, határozatos műszaki vizsgáztatást is vállalunk.

Hasznos információk

Forgalmi engedély és az igazolólap

A jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazoló hatósági engedély, okmány: a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre kiadott igazolólap, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja. A forgalmi engedély – érvényességi idejétől függően – lehet állandó vagy ideiglenes. Ilyen okmányt az okmányirodában benyújtott kérelem alapján kaphatunk. A kérelmet az ország bármely okmányirodájában be lehet nyújtani, de az ügyfelek a leggyakrabban a lakóhelyük, tartózkodási helyük (székhelyük, telephelyük) szerint illetékes okmányirodához szoktak fordulni. Fontos tudni, hogy a forgalmi engedéllyel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban az ügyfél a kérelmét a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.

Állandó forgalmi engedély

Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámelőjegyzésbe vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre. Állandó forgalmi engedéllyel rendelkező járművel a műszaki érvényesség időpontjáig vagy a vámelőjegyzésben meghatározott visszaviteli határidőig lehet jogszerűen közlekedni . Ha az állandó forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje lejárt, csak akkor lehet közlekedni, ha beszerezték a közlekedési felügyeletnek a műszaki vizsgáról szóló értesítését, vizsgahatározatát vagy a berendelő határozatát, és ez a jármű műszaki megvizsgálásának napjáig “hosszabbítja meg a műszakit”. A meghosszabbítás legfeljebb az érvényességi idő lejártát követő harminc napig tarthat, ezt követően pedig – vagyis, ha a műszaki vizsgára a lejártát követő 30 napon túl kerül sor – csak a vizsga napján lehet a közúti forgalomban részt venni a járművel.

Ideiglenes forgalmi engedély

Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z és a CD betűjelű rendszámtáblához, legfeljebb harminc napos érvényességgel.

Ideiglenes forgalomban tartási engedély

Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni: Az E, a P és az M betűjelű rendszámtáblához, a forgalomba helyezett, illetve forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező járművet. Az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a vámhivatal engedélyezi. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatósági hatóság adja ki. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély kizárólag Magyarország területén érvényes.

Meddig érvényes az ideiglenes forgalomban tartási engedély?

A vámhivatal által kiadott A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély harminc napig érvényes, ezt a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásával az okmányiroda a Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthatja. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság adja ki a következő érvényességi időre: olyan önjáró munkagépre, illetve járműre, amely forgalmi engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátva, az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra, az importált, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra, a rendszámtábla után gyártása esetén harminc napra.

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt P betűjelű rendszámtábla kiadása esetén tizenkét hónapra adja ki a közlekedési igazgatási hatóság. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni. Az engedély a kiállításától számított három évig érvényes.

Fontos tudnivalók

Mikor veszi el a rendőr a forgalmi engedélyt?

A rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha járművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították (a rendszámtábláról is eltávolítják a címkét); a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, vagy hatósági jelzéssel, illetve műszaki érvényesség nélkül vettek részt a közúti forgalomban, illetve, ha a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget (a rendszámtábláról is eltávolítják a címkét); a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek (a rendszámtábláról is eltávolítják a címkét); a jármű vezetője a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem tudja igazolni, az érvényes kötelező felelősségbiztosítás fedezetének fennállását; gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították; a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg; a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár (a rendszámtábláról is eltávolítják a címkét); az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, illetőleg a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik. A balesetveszélye vagy a balesetben súlyosan megrongálódott járművekkel – c) és g) pont) – nem lehet tovább közlekedni, a többi esetben a rendőr az okmányról átvételi elismervényt ad, amellyel a lakóhelyig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

 

Mikor kell kiadni új forgalmi engedélyt?

Új forgalmi engedélyt kell kiállítani, ha változik az üzemben tartó személye, az üzemben tartó személyi adata, a jármű azonosító adata. Az egyéb adatváltozást a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatában – a nyilvántartásban való bejegyzéssel egyidejűleg – kell feltüntetni.